ארגוני שמאים ושמאות מקצועיים

א"ש - איחוד שמאים

"לֹא טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּו" (בראשית ב יח)ֹ

האדם הוא יצור חברותי עוד משחר ההיסטוריה . ציידים ולקטים חברו יחד בכדי להגדיל את סיכוייהם להשיג מזון וצידה לדרך וכן להגדיל את תחושת הביטחון האישי ויכולת ההגנה של הפרט באמצעות הקבוצה.

עיקרון הסינרגיה! סך החלקים שגדול מהשלם והשלם הגדול מסכום חלקיו.

עיקרון זה קיבל ביטוי בהמשך בתחומים רבים הן אזרחיים והן צבאיים ובאו לידי ביטוי גם בהקמתם של גילדות וארגונים מקצועיים.

הקמתם של ארגונים אלו נועדה לשמור על האינטרס המשותף וליצור קבוצת כוח שתגן על החברים בה בנוסף למטרות נוספות אחרות כגון החלפות ידע ועדכונים בתחום ובכלל.

כך גם בתחום שמאות ושמאי הרכוש.

תחום שמאות הרכוש לא מוסדר בחוק והמקצוע נכון להיום אינו טעון או דורש רישוי.

יחד עם זאת מתקיימים לימודים והכשרות וכן כל שמאי רכוש מביא עמו את מטענו האישי בתחום השכלתו הפורמאלית הנוספת, ניסיונו והכשרותיו, כמו גם את יחודו ואופיו המיוחד.

כיום פועלים בתחום התארגנות וההסדרה המקצועיות בתחום שמאי ושמאות הרכוש מספר גופים, ארגונים ומסגרות.

כל גורם כאמור פועל על פלטפורמה אחרת עם מטרות שונות המאגד ציבור או חברים שהחברות במסגרת אלו בהתאם למדיניותו.

א"ש  – איחוד שמאים ! הנה התארגנות וולונטרית ומקצועית של פורום פעולה שנועדה למקד תחומי פעילות ועוסקים בתחום שמאי ושמאות הרכוש במאפיינים מסוימים.

כשפעילות מסוימת תלויה במטה נותן לחמה קיימת סכנה לחוסר אובייקטיביות ולהפיכת התלוי בה לזרוע עושה דברו ואף להיות למעשה "שכיר חרב" של אותו גורם.

באנגליה בעלת ההיסטוריה הארוכה, העשירה והתוססת של תחומי הביטוח, השמאים והשמאות התפתח תחום הידוע בשמו "שמאות מטעם הציבור" או "שמאים מטעם הציבור". אלו שמאים שאינם תלויים במבטחות או בחברות הביטוח אלא נותנים שרות לצבור הרחב : המבוטחים או הניזוקים וזאת ללא הכרת או משוא פנים למבטחות או חברות הביטוח.

שמאות בלתי תלויה או שמאים בלתי תלויים.

א"ש ! "איחוד שמאים" – בלתי תלויים . רואים עצמם כחלוצים, נושאי הדגל ומביאן הבשורה.

חשוב להבהיר ! איחוד שמאים אינו פועל נגד מבטחות, חברות ביטוח או שמאים הפועלים מטעמם , אלא נגד המגמה שבה שמאי או מבטחת יעשו שימוש לרעה בקשר בעייתי זה . פועל יוצא הוא שאפילו שמאי ביטוח שעובד עם חברות הביטוח וידיו נקיות ומצפונו המקצועי והאישי נקיים והוא פועל לפי כללי המקצוע הטובים ולמיטב הבנתו המקצועית יכול להיות חבר בפורום זה.

ואכן "איחוד שמאים" הוא פורום מקצועי להחלפת דעות, שיתופי פעולה וקידום מעמדו ותדמיתו המקצועית של מקצוע שמאי הרכוש בפרט ושמאות הרכוש בכלל.

נושא חשוב העומד מול עיני "איחוד השמאים" במסגרת קידום מעמדו ותדמיתו של מקצוע שמאות הרכוש של שמאי הרכוש הוא אקדמיזציה של המקצוע ומיצוב  העוסקים בו הן ביחס לשוק בכלל והן בתחום העוסקים בתחום. כיום במסגרת קורסים שצצו חדשות לבקרים כמו פטריות לאחר הגשם "מוכרים את החלום" לכל חפץ ללא תנאי סף או תנאים לקבלה.

א"ש ! איחוד שמאים מניחה את בניין קידום ושיפור תדמיתו של המקצוע והעוסקים בו על תשתית ויסודות ארגון השמאים האקדמיים שפעל בתחום ויוזמה זו הנה מיסודו של ארגון שמאים אקדמיים.