באיזה צבע תרצו את פס הכסף ??

השאלה מתוך המערכון של הגשש החיוור "הסיידים" אותה נשאל הד"ר למחול ליכטיג בר זוהר נכנסה זה מכבר לפנתיאון הפולקלור הלאומי ולא בכדי.

הומור וסטירה גדולתם ביכולת לקחת נושא אקטואלי או בעל מכנה משותף רחב  להקצינו ולהגכיחו עד כדי אבסורד והפיכתו למשל ושנינה בפי כל , אפילו בהפיכתו למטבע לשון מדוברת וזאת במלאכת מחשבת. או ואז הוא נופל על קרקע פוריה ופורט על הנימים העדינים של סף התגובה ואפילו הגבוה ועובר את מחסומי המרירות והאכזבה, הציניות והסרקסטיות, חוסר האמון והחשדנות.

ואכן אחד מהמדיומים המצויינים המשמש ושימש חומר גלם למערכונים וסטירה בנושא הוא איך לא: בעלי מקצוע ונותני שרות בכלל וקבלני שיפוצים ומשפצים בפרט.

כשמאי רכוש וותיק בפירמה מגדלאור בית השמאים והשמאות שמעורב במקרים ותיקים רבים בתחום לרבות הופעה בבית המשפט וכמי שהקים וניהל את ה "מרכז לבונה לקבלן ולמשפץ" בבעלות חברה בורסאית גדולה צברתי ניסיון גדול הן בהיכרות עם התחום והן בהיכרות מעמיקה עם הנפשות הפועלות .

במסגרת פעולות שביצע מס רכוש לאורך השנים בפיצוי הניזוקים, הופעלו מודלים שונים ובניהם מסלולי פיצוי ישיר בכסף וגם הפעלת קבלנים מורשים מטעם מס רכוש וגם קבלנים חיצוניים בלתי תלויים כנגד הצגת הצעות מחיר, או תשלום בפועל כנגד הצגת חשבוניות מס שאושרו על ידי שמאי מס רכוש.

כותרת הבלוג מקפלת בתוכה את המהות של הפער במפגש הרצונות , גמירת הדעת וההסכמה.

לעולם יהיו חילוקי דעות, חוסר תמימות דעים ואי הסכמות בין מזמין העבודה דהיינו הלקוח ולבין בעל המקצוע ונותן השירותים הקבלן.

אלו יהיו סביב אי התאמות בנושא איכות ביצוע העבודות , איכות וכמות החומרים, עמידה בלוחות זמנים וכמובן שלבי ותחנות התשלום בכלל וגמר חשבון ותשלום סופי הכולל תוספות תשלום "אקסטרות" בפרט.

משרדנו נבחר בזמנו והוזמן לתת חוו"ד מקצועית למובא לעיל במסגרת תחקיר שבוצע במסגרת התכנית "כלבו טק" המיתולוגית.

אנו גם מקבלים תיקים מבית המשפט כמומחי בית המשפט לתיקים המתנהלים בין כתליו.

משרדנו נותן חווד"ד מקצועיות ועדות מומחה בבית המשפט למכלול ההיבטים הנגזרים מעבודות שיפוצים ועבודות קבלניות וכן בעלי מקצועות הן עבור מזמיני עבודה הלקוחות המעוניינים לתבוע בעלי מקצוע וקבלנים והן בעלי מקצוע, קבלנים ונותני שירותים הנתבעים על ידי מזמיני העבודה לקוחותיהם ולעיתים בחוסר תום לב בכדי להתחמק מתשלום (תסמונת החרק במרק..) ועל זה בלוג בפעם אחרת.

לרשותכם ולשירותכם.