חוזה לך ברח

שמאים ושמאות לנכסים טרם השכרה

השכרת נכס אשר יהיה בין אם וילה, דירה, חנות, מבני תעשיה, מחסן הנה ארוע משמעותי מאחר ומדובר במרכיב קפיטלי שהוא בראש הפרמידה או הסולם בהונו של אדם או כל יישות.

בהשכרה קיים מרכיב משמעותי של חוסר וודאות, גם אם הסכם השכירות הוא טוב והחוזה מעגן בתוכו  בטחונות, סנקציות, ערבים וסעדים האמורים להבטיח את רוח הדברים וסיכום הצדדים.

אבו נזק ! ממליץ על השרות הייחודי של מגדלאור בית השמאים לתיעוד נכסים לפני כניסת שוכר ולהפוך את התיעוד לחלק בלתי נפרד מהסכם או חוזה השכירות.

התיעוד יעשה באמצעות ביקור שמאי רכוש ומומחה של מגדלאור בית השמאים והשמאות במקום, שיערוך פרוטוקול מצב המושכר ערב השכרתו ויתבסס גם על צילומים והסרטת וידיאו.

השוכר במסגרת הסכם השכירות יחתום על התיעוד דיסק או דיסק און קי ופרוטוקול מצב המושכר ויתחייב לשמור ולהחזיר את המושכר כפי שנמסר לו ערב ההשכרה למעט בלאי סביר וטבעי ויתחייב להחזירו במצב זה עם סיום ההתקשרות.

במידה ויהיו חילוקי דעות ניתן לקבוע מראש ששמאי מגדלאור בית השמאים והשמאות הם יהיו הגורם הבורר או המכריע או המגשר במקרה של חוסר תמימות דעים או מחלוקת.

כמובן שאם לא השכלתם לבצע מראש תיעוד נכסים, יש אפשרות להזמין את השרות ערב עזיבת הדייר את המושכר ולערוך פרוטוקול החזרת נכס המוסכם על הצדדים וזאת כמובן במידה ויש רצון טוב של הצדדים. או להזמין את השרות לאחר עזיבת הדייר את הנכס או בריחתו ממנו במסגרת תביעה נגד הדייר או השוכר.

העניינים פועלים גם בדרך הפוכה כמובן. בעלי נכסים חמדניים הרוצים להשביח את הנכס ולא בצדק ולהשית על הדייר הוצאות ועלויות לא צודקות יכול הדייר לפנות אלינו ולקבל את השרות ואנו נפיק חוו"ד מקצועית המתייחסת לבלאי טבעי או לבלאי סביר שהנם באחריות בעל הנכס.

יש מקרים בהם הדייר שא השוכר פונים אינספור פעמים לבעל הנכס בעניין של תיקונים הנדרשים לנכס כגון נזילות מים וכיו"ב ואלו נתקלים בקיר אטום, חוסר רצון לשיתוף פעולה או אף סירוב לבצע את התיקון ואו אז הדייר/השוכר מכוח סעיף בהסכם או מבחני סבירות מזמין בעל מקצוע ותובע את הסכום מבעל הבית .

ישנם הסכמים בהם מוסכם בין הצדדים על השבחת הנכס הכוללים שיפוץ יסודי, תוספות בניה או בניה והריסה, התקנת מעלית, ויטרינות, הנמכת גג או בניית גלריה הכרוכים בעלויות משמעותיות ולאחר מכן יש חילוקי דעות על השווי הכספי. גם במקרים אלו שמאי מגדלאור בית השמאים יתנו הערכה ואומדן כספיים ליישוב המחלוקות.

מניפת הפתרונות, סל המוצרים, חופת השירותים הנם מגוונים ונותנים מענה לספקרום הבעיות.

כתיבת תגובה